Bilder från 70-talet


Bild 4500
Röda borgen vid Åtorp.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4519
Röda borgen vid Åtorp.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4502
Röda borgen vid Åtorp.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4500
Brudås.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4503
Sohlbergs vid Åtorp.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4525
Sohlbergs cementgjuteri.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4526
Kvistrum.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4501
Kvistrum.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4523
Kvistrum.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4504
Kvistrum - Tingshuset.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4505
Kvistrum - Röda borgen och Brudås..
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4517
Kvistrum - Röda borgen.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4524
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4527
Gamla posthuset vid Gåva. Revs 1976.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1976

Bild 4522
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4521
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4516
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4510
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4512
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4511
Lilla Foss.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4506
Lilla Foss gård.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4518
Munkedals Bruk.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4513
Munkedals snickerifabrik.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4515
Sohlbergs lagerbyggnad.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4509
Brukshandel.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4520
Brukshandel.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4507
Munkedals hembygdsmuseum,.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4508
Pontus Wikners barndomshem vid Kaserna.
Foto: Hans-Ove Blomqvist 1975

Bild 4528
B&O Beocord 2000 DeLuxe 1968.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4529
B&O Beomaster 4000
och en Beomaster 5000
Foto: Hebbe 1972

Bild 4530
Tokai PW 5024h och en
Commander polisradio.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4555
Algot Frennvik och Bernt Gillén.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4551
Helge vid ensilagestacken
på Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4554
BM 350 Boxer vid Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4556
Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4560
Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4558
Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4559
Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4549
Lasse Holm vid Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4550
Anna vid Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4552
Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4557
Vy från Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4553
Vy från Munkedals Herrgård.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4538
Kvigor vid Björid Damm.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4533
Surnås

Foto: Hebbe 1972
Tack Uno Karlsson för informationen.

Bild 4534
Bråland.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4535
Bråland.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4543
Backen vid Bråland.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4544
Nyröd.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4545
Nyröd.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4546
Barhult
Foto: Hebbe 1972

Bild 4548
Skaveröd.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4547
Skaveröd.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4532
Saltkällefjorden.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4541
Munkedals Båtklubb vid Åtorp.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4540
Munkedals båtklubb vid Åtorp.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4539
Saltkällans marknad.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4531
Järnvägen till Bruket vid Sohlbergs.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4542
Munkedals hamn.
Foto: Hebbe 1972

Bild 4537
Viksjön från Hattefjälls bro.
Foto: Hebbe 1972

Startsidan