Nedanstående bilder är alla från 80-talet och visar hur fort det ändrar sig i samhället.
Samtliga bilder är tagna av Rune Marberg.

Bild 4156
Bron över bäcken vid Stale.
Huset till vänster är också borta nu.
Bron revs i slutet av  Februari 1988. Sedan fyllde man igen och kulverterade bäcken
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4157
Bilden tagen från bron mot öster.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4160
Ivar Nilssons gamla skomakeri i Centrum.
Här ligger nu posten och Apoteket.
Revs i Januari 1988
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4161
Tandläkare Löverots villa i Centrum.
Revs i Januari 1988
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4174
Gamla Posten vid stationen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4175
Munkedals gamla vattenfabrik (bryggeri) söder om Sohlbergs.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4200
Ture Fredrikssons villa på Korskällevägen. Revs 1991
Foto: Rune Marberg

Bild 4202
Märta Anderssons hembageri. På platsen ligger nu bl.a. Försäkringskassan.
Foto: Rune Marberg
En ny bild från samma plats.

Bild 4201
Gamla Konsum.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4203
Henning Nicklassons vävstuga. Solliden syns till vänster.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4163
Munkeland innan Automedia och Proffsprodukter byggdes.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4179
Sigge Lindvalls hus invid Långedalsvägen.
Februari 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4162
Centrum.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4182
Christer Dahlbergs villa. Revs September 1990.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4181
Blivande torget i Centrum. Januari 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4189
Blivande torget i Centrum. Hösten 1989.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4190
Blivande torget i Centrum. Hösten 1989.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4193
Centrumhusen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4194
Centrumhusen. Här ligger väl polisstationen idag.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4207
Från invigningen av torget. Munkedals dragspelsklubb.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4208
Från invigningen av torget. Inge Ingman med dragspel.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4204
Foss församlingshem före utbyggnaden..
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4205
Foss församlingshem före utbyggnaden..
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4188
Foss kyrka.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4206
Gångväg mot Centrum.1987.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4183
Flyttning av Lindens pensionat 1983.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4184
Flyttning av Lindens pensionat 1983.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4191
Karin och Jan Aronssons hus. Revs i Augusti 1991.
Bilden tagen från Bruksvägen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4192
Karin och Jan Aronssons hus. Revs i Augusti 1991.
Bilden tagen från Bruksvägen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4187
Hus vid Idrottsplatsen. eldades upp 1988.
På platsen finns idag ett flerfamiljshus.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4164
Hus på Kovarneberget.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4146
Kviströmsälven före rassäkringen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4147
Kvistrumsälvens nya sträckning.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4148
Arbete med att rassäkra.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4149
Arbete med att rassäkra.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4151
Arbete med att rassäkra.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4152
Förstärkningsarbete vid Åtorp.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4154
Förstärkningsarbete vid Åtorp
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4155
Förstärkningsarbete vid Åtorp
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4153
Förstärkningsarbete vid Åtorp
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4170
Åtorp.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4167
Kvistrum.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4195
Kvistrum våren 1986.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4196
Kvistrum Februari 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4180
Tingshuset Februari 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4159
Från Kvistrumsberget.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4169
Rassäkring av Stalevägen.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4177
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4178
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4165
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4166
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4168
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4176
Rassäkring av E6 vid BP numera Statoil.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4158
Rassäkring av älven vid Åtorps båtplats.
Våren 1988.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4197
Axel Lunds taxi Saltkällan.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4198
Axel Lunds taxi Saltkällan.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4199
E6 vid Saltkällan.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4209
Invigningen av Munkedals Jernväg 30 April 1985
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4210
Invigningen av Munkedals Jernväg 30 April 1985
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4211
Invigningen av Munkedals Jernväg 30 April 1985
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4212
Invigningen av Munkedals Jernväg 30 April 1985
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4214
MJ Munkedals Hamn Juli 1985.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4215
MJ Munkedals Hamn Juli 1985.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4213
MJ Munkedals Hamn Juli 1985.
På bilden ses Björn Jakobsson och Ingvar Oldsberg.
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4185
Munkedals Hamn med magasinet och oljecisternerna.
Brann ner 1993
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Bild 4186
Munkedals Hamn med magasinet och oljecisternerna.
Brann ner 1993
Foto: Rune Marberg
Bilden äges av Sonja Marberg

Startsidan