Bilder på Bruket!
Denna sidan innehåller bilder på Bruket och dess omgivningar!
Jag tar gärna emot kommentarer och fakta om bilderna
Nya bilder har röda nummer.
 

 

Foto: Oscar Färdig
Bild 146
Bruket
1880-talet
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 172
Bruket början 1900-talet
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4389
Bruket slutet 1800-talet
Foto: ?
Från en bok från 1897.

Bild 4004
Ett vintrigt gamla Bruket, Munkedals Kapell i överkant på bilden.
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 173
Bruket
Branden 1911!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 174
Bruket
Efter branden 1911
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 175
Bruket
Efter branden 1911
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 176
Bruket
Efter branden 1911
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 178
Bruket
Efter branden 1911
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 179
Bruket
Efter branden 1911
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 147
Bruket
Efter en av bränderna som drabbade Bruket!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 177
Bruket från väster!
Foto: ?
Foto: Oscar Färdig
Bild 143

Bruket
Bruket på 10-talet.
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.

Bild 4232
Bruket
Bruket på 10-talet.
Foto: Oscar Färdig


Bild 4259
Bruket på 30-talet.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 181
Bruket
Portvaktsstugan! 1930-tal
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 182
Bruket
1927
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 148
Bruket
Bilden tagen ovanför Tången!
Tångebron syns nere till höger!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 149
Bruket
Infarten till Bruket från Bruksvägen!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 355
Bruket
Infarten till Bruket från Bruksvägen!
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 171
Bruket
20-30 tal
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 183
Bruket
1930-talet
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 153
Bruket
Bruksvägen! "Bracka" Ses till höger!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 145
Bruket
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 144
Bruket
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 132
Bruket
Flygfoto över Bruket! 1940-talet?
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 184
Bruket
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 180
Bruket
Söderifrån! 1940-tal
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 185
Bruket
1940-talet
Bruksvägen söderut!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 186
Bruket
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 134
Bruket! Bilden tagen från Kula! Söderut!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 133
Bruket! "Kula" 1940-talet?
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 137
Bruket! Massavedintaget på Kula!
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4015
Bruket! Massavedintaget på Kula!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4019
Kanalen nedanför Pumpebron.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 135
Bruket
Bilden förmodligen tagen från taket på  spritfabriken!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 136
Bruket
Massavedupplaget! Kapellet kan ses uppe till vänster!
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 138
Bruket
Massavedupplaget!
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 140
Bruket
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 139
Bruket
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Kurt Färdig
Bild 152
Bruket
Brukskontoret från Bruksvägen!
Foto: Selma Sahlberg
 Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild
141
Bruket
Munkedalsälven! Bruket ligger till höger utanför bild!
Bruksvägen kan skymtas på bilden!
1940-talet
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 142
Bruket
Mässen!
Huset brann ner i början på 1960-talet!
Foto: Selma Sahlberg
 Foto: Selma Sahlberg
Bild 356
Bruket
1950-talet
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 151
Bruket
PM5 Torde vara i början på 50-talet
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 150
Bruket
PM5 Torde vara i början på 50-talet
Foto: Oscar Färdig

Bild 4723
Bruket.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4722
Bruket.
Foto: Oscar Färdig

Bild 6627
Bruket.
Foto: Oscar Färdig
 

Bild 6621
PM 8
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6629
Willsalen
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4031
Bruket 1966?
Foto: ?
Bilden äges av
Munkedals Bruk

Bild 4032
Järnverkstaden, och förrådet till höger.
Mitten 70-tal?
Foto: Sven (på Möe) Karlsson

Bild 4067
Vedutkastaren på "Kula"
60-talet
Foto: Algot Frennvik

Bild 4036
Före detta Järnverkstaden, och Byggnads
1994
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4032
Järnverkstaden, och Byggnads
1994
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4076
Förrådet.
Revs i mitten på 90-talet.
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4080
Slipverkstaden, byggnads och järnverkstaden.
Revs i mitten på 90-talet. se bild 4036 ovan.
Bilden från 70-talet
Foto: Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4077
Förrådet.
Revs i mitten på 90-talet.
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4104
Bruket, pannhuset ses till höger.
Början 70-tal

Foto: Hebbe

Bild 4102
Magasin 1
Början 70-tal

Foto: Hebbe

Bild 4134
Bruket.
Början 70-tal

Foto: ?

Bild 4633
Bruket
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4625
Bruket
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4655
Syrdammen.
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4628
Bruket
Bygget av PM 8 1964?
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4629
Bruket
Bygget av PM 8 1964?
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4627
Bruket
Bygget av magasin 1 1964?
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4630
Bruket
Invigning av bygget.
Foto:
Tommy Winberg

Bild 4637
Invigningen av PM:8 1965?
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4638
Invigningen av PM:8 1965?
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4639
Invigningen av PM:8 1965?
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4797
Bruksvägen i vinterskrud. Övre till höger.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4690
Bruket.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4753
Bruket i snö.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4752
Bruket i snö.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4758
Fattigmansstigen. En av syrdammarna till höger.
Foto: Selma Sahlberg
 

Bild 4751
Bron till Hedeholm.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4713
Kanalbanken strax nedanför pumpebron.
Foto: Oscar Färdig
 

Bild 4685
Badhuset till vänster.
Foto: Rune Färdig

Bild 4784
Någon som minns trappan från badhuset upp till vägen ovanför.
Foto: Rune Färdig

Bild 4693
Fattigmansstigen nedanför folkets Hus.
Foto: Rune Färdig

Bild 4746
Porten vid badhuset. Här kunde man hämta medicin b.la.
Hyreshuset Futten syns mitt i bild.
Foto: Rune Färdig

Bild 4716
Kulan.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4688
I väntan på skrotning.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4689
Ett av Munkedals Bruks smalspåriga lok.
Eldarekalle (Karl Nicklasson) längst upp till vänster.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4687
Ett av Munkedals Bruks smalspåriga lok.
Foto: Oscar Färdig