Hus och andra byggnader runt Bruket!
 
 

Bild 4072
Brukshandeln.
Revs  93?
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4073
Brukshandeln.
Revs  93?
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6560
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6559
Badhuset.
Foto: Britt-Marie Tobiasson
En ny bild från samma plats.

Bild 4649
Brukets garage vid lilla torget.
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4651
Brukets garage vid lilla torget.
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4640
Bilparkering vid herrgården med
anledning av invigningen av PM:8 1965?
Foto: Björn Jakobsson
Några bilder på arbetarbostäder och kontor m.m runt bruket.
De revs på 80-talet.
 
Bild 6561
Foto: Britt-Marie Tobiasson
 
Bild 6562
Foto: Britt-Marie Tobiasson
 
Bild 6563
Foto: Britt-Marie Tobiasson
 
Bild 6564
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6565
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6566
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6567
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6568
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6569
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6570
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6571
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6572
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6573
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6574
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6575
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6576
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6577
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6578
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6579
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6580
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6581
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6582
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6583
Foto: Britt-Marie Tobiasson


Bild 6585
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6586
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6587
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6588
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6589
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6590
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6591
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6592
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6593
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6594
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6602
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6603
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6604
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6605
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6606
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6607
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6608
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6609
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6595
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6606
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6598
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6599
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6600
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6596
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6597
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6610
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6611
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6612
Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 6613
Foto: Britt-Marie Tobiasson
   

Bild 4776
Springbrunnen vid Bostäderna.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4781
Tjänstemannabostad tillhörande Munkedals AB
Foto: Oscar Färdig

Bild 4734
Mässen. Eldhärjades i början av 60-talet. Sedan rivet.
Foto: Oscar Färdig
 
 
Bild 6614
Sjukstugan.
Foto: Oscar Färdig
 
Bild 6618
Sjukstugan.
Foto: Oscar Färdig
 
Bild 6615
Axel Lundgrens villa. Bilden är tagen på villans framsida.
Foto: Oscar Färdig
 
Bild 6616
Ingenjör Göthlins bostad.
Foto: Oscar Färdig

www.westlands.se