Från byggandet av E:6 vid Saltkällan och norrut!
Sida 1 2 3
Utsikt från Kvistrumsberget mot Saltkällan. Utsikt från Kvistrumsberget mot Saltkällan. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet.
Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. E:6an syns i bakgrunden. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet.
Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet. Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet. Kvistrumsälven vid Risvarp. Munkedals Hamn.
Munkedals Hamn. Nu är järnvägen borta! Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet. Brobygget har börjat. Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet.
Munkedals Jernväg vid det kommande västra brofästet. Munkedals Jernväg, nu bara väg. Munkedals Jernväg mot hamnen, nu bara väg. Munkedals Jernväg mot hamnen, nu bara väg.
Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp.
Kvistrumsälven vid Risvarp. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Vid Rödberget.
Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Vid Rödberget. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Vid Rödberget. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet.
Saltkällan mellan Maltes Stig och gamla Säteriet. Sprängning i Rödberget. Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp.
Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Bygge av tillfartsvägar. Brobygget vid Risvarp.
Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp.
Brobygget vid Risvarp. Brobygget vid Risvarp. Mot gamla säteriet. Rödberget.
Mot gamla säteriet. Mycket sten blir det. Tillfartsvägar.
Från utkiken vid Maltes Stig.
Mot Frötorp. Mot Frötorp. Vid Frötorp. Vid Frötorp.
Utsikt från Kvistrumsberget mot Saltkällan. Utsikt från Kvistrumsberget mot Saltkällan. Utsikt från Kvistrumsberget mot Saltkällan.  
Finska barnhemmet. Finska barnhemmet.    

 Sida 1 2 3

  Startsidan