Tack för alla kommentarer till bilderna. Hoppas ni fortsätter att skicka in fler kommentarer.
Nya bilder har röd text

Foto: Selma Sahlberg
Bild 227
Filialen! Sedermera bostad och mäss!
Låg mitt emot bruket! Revs i början av 80-talet
1923
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 271
Bruksvägen! Sjukstugan i vinterskrud!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Bilden äges av Poul Hansen
Bild 114
Alunda "Sjögrens"! Sjögren var bokhållare på Bruket!
Huset blev senare ombyggt och fick ett helt annat utseende. Låg invid Bruksvägen, revs i början på 80-talet för att ge plats åt nytt pappersmagasin! (Magasin 4)
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Poul Hansen
Hej !
Lite info om bild 114 (Brukssamhället).
Huset byggdes om efter Adolf Sjögrens död. Efter ombyggnaden som var klar omkring 1945 flyttade mina föräldrar, Maj och Yngve Grundberg, och jag in i huset, där vi bodde till min fars död, 1963.

Hälsningar
Håkan Grundberg

(Tack Håkan)
Foto: Selma Sahlberg
Bild 196
Torget med stationen Övre!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats-

Bild 4657
Brukshandel. 60:talet
Foto: Björn Jakobsson
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 118
Munkedal Övre! (Stationshus vid Bruket)
Här blev det livsmedelsaffär på senare år!
Revs i mitten på 90-talet för att ge plats åt parkering!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 194
Torgdag vid lilla stationen! Övre!
H.Trogen längst till vänster, vid trädet till höger står Albert från Torreby och säljer grönsaker från trädgården!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 193
Brukssamhället början 30-talet! strax söder om Torget!
Det stora huset till vänster, med takfönster, är Selma Sahlbergs ateljé!
Övre skymtar längst till höger!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 261
Gamla gården på Möe, strax söder om Kapellet!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 259
vy över Hagarna!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 260
Vy över Hagarna!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 262
Möe gård, Hagarna!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 109
"Kvarna" längst till vänster!
Ungefär mitt i bilden syns Hedeholm, det var ett av brukets hyreshus.
Även Hedeholm fick bli övningsobjekt för brandkåren!
Möe gård i bakgrunden!
Foto: ?
Bilden äges av Sven Karlsson
Foto: Selma Sahlberg
Bild 221
Hagafors! Här hade Mattsson handelsbod!
Huset flyttades på 90-talet och står nu nere vid idrottsplatsen!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Bilden äges av Kent Smith
Bild 121
Bruksvägen vid Hedeholm!
Parken och idrottsplatsen syns till höger om älven!
Foto: Selma Sahlberg?
Bilden äges av Kent Smith
Foto: Selma Sahlberg
Bild 169
Broraset vid Hedeholm februari 1935!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 170
Broraset vid Hedeholm februari 1935!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4274
Hedeholm.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av
Gustav "på Björid" Johansson

Bild 4383
Dansbanan vid syrdammen.
Foto: Johannes Colliander
Bilden äges av Lars-Bertil Blomqvist

Bild 4255
Lytzendagen 1916. Ledare W Lindqvist.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av
Gustav "på Björid" Johansson
 
Foto: Selma Sahlberg
Bild 214
Hedeholm!
Lilla Foss gård syns i mitten högst upp!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Åke Hedlund
Bild 110
Hedeholm!
Foto: Åke Hedlund
Bilden äges av Kent Johansson
Idrottsplatsen Foto: Oscar Färdig
Bild 40
Midsommarfirande.
Här byggdes idrottsplatsen senare. Se nästa bild!

Betr. bild 40 (midsommarfirande på "plan") så ser det ut att vara taget vid det stora ungdomsmötet midsommarhelgen 1904. "Lille tåget" har just hämtat resenärer vid stationen som kommit till Munkedal med Bohusbanan. Man bodde i tält i omgivningarna och gick en "marsch" till Pontus Wikners på Kaserna en av dagarna. I "svarvarns hus hade man café och mötesbyrå.
Hälsningar vännen Björn
Tack Björn!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Idrottsplatsen Foto: Oscar Färdig
Bild 41
Idrottsplatsen i Munkedal!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 108
Idrottsplatsen! "Kvarna" längst till höger!
"Kvarna" eldades upp av brandkåren i mitten av 90-talet
Foto: ?
Bilden äges av Sven Karlsson
Foto: Oscar Färdig
Bild 119
Tången med Örekilsälven!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Bilden äges av Hebbe
Bild 104
Tången med Örekilsälven och brukets vedupplag!
Foto: ?
Bilden äges av Hebbe
Foto: Selma Sahlberg
Bild 210
Tången!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 207
Tången med Tångebron!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 209
Tångebron!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 208
Trafikproblem på Tångebron!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 212
Tångebron!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 215
Bruksvägen mot Tången!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 216
Bruksvägen mot Tången!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 217
Bruksvägen mot Tången!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 220
Tången!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 211
Tången!
Familjen Fritiof Ohlsson Tången med döttrarna Dagny, Hanna, Elna, frun Anna, Birgit och sonen Johan!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4246
Tången!
Familjen Fritiof Ohlssons hus.

Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av
Gustav "på Björid" Johansson
Foto: Selma Sahlberg
Bild 219
Tången! Parkkiosken kan ses upp till höger!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4636
Bruksvägen mot bruket från Tången. 60:talet
Foto: Björn Jakobsson
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 159
Munkedals Folkpark!
Foto: ?
Bilden äges av Munkedals Bruk

Bild 4138
Munkedals Folkpark!
Foto: ?
Bilden äges av Birgit Lindbom
Foto: Selma Sahlberg
Bild 213
Tången! Järnvägsövergången Bohusbanan!
Banvaktare Anna Johansson, Lilla Foss! 1933
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.

Bild 4140
Banvaktstugan vid Tången. Bohusbanan!
Foto: ?
Bilden äges av Birgit Lindbom

Startsidan