Jag tar gärna emot kommentarer och fakta om bilderna
Nya bilder med röd text

Bilden äges av Poul Hansen
Bild 115
Pontus Wikners barndomshem, Kaserna!
Nu för tiden äger hembygdsföreningen huset.
Sjön Vassbotten kan ses i bakgrunden!
Foto: ?
Bilden äges av Poul Hansen
Bild 345
Pontus Wikners barndomshem, Kaserna!
Nu för tiden äger hembygdsföreningen huset.
Sjön Vassbotten kan ses i bakgrunden!
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 267
Pontus Wikners barndomshem, Kaserna!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4236
Den gamla träbron över älven från sjön Vassbotten.
Foto:
Oscar Färdig
En nyare bild finns här.

Bild 4239
Kaserna.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4235
Kaserna.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4119
Byggandet av bron vid Kaserna i Munkedal!
Början 20-tal
Bilden visar den nya bron under byggnad!
Foto: Oscar Färdig

 

 

Byggande av bron vid Kaserna Foto: Oscar Färdig
Bild 32
Byggandet av bron vid Kaserna i Munkedal!
Början 20-tal
I många år hade den gamla träbron över älven från sjön Vassbotten varit bristfällig. År 1912 fick bron förstärkas då den tunga minnesstenen med Pontus Wikners bild måste forslas över bron. Vägen från Munkedal och över Jermunderöd , Ödsmål och Valbo-Ryr var i dåligt skick under en följd av år. En ny vägförbindelse var nödvändig, och efter långvariga förhandlingar kunde arbetet sättas igång i början av 20-talet! Bilden visar den nya bron under byggnad!
Foto: Oscar Färdig
Byggande av bron vid Kaserna Foto: Oscar Färdig
Bild 33
Byggandet av bron vid Kaserna i Munkedal!
Början 20-tal
Foto: Oscar Färdig
Bron vid Kaserna Foto: Åke Hedlund
Bild 34
En nyare bild på bron vid Kaserna!
Foto: Åke Hedlund
Bron vid Kaserna Foto: Oscar Färdig
Bild 39
Dammluckorna vid Kaserna
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 167
Björid damm 1932!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 116
Björid damm!
Foto: Selma Sahlberg
En nyare bild finns här.
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 117
Björid damm!
"Gångan" längs med berget användes av flottarna!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4238
Björid damm.
Foto: Oscar Färdig
En nyare bild finns här.
 
Foto: Selma Sahlberg
Bild 275
Stampen! Ligger innanför Björid damm!
Foto: Selma Sahlberg
En nyare bild finns här.
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 349
Stampen! Ligger innanför Björid damm!
Foto: ?
Foto: Oscar Färdig
Bild 96
Skolhuset (Föreläsningssalen) Låg invid vägen mot Björid!
Revs på 80-talet någon gång!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 97
Skolhuset (Föreläsningssalen) Låg invid vägen mot Björid!
Revs på 80-talet någon gång!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Hebbe
Bild 98
Skolhuset (Föreläsningssalen) Låg invid vägen mot Björid!
Revs på 80-talet någon gång!
Här hade vi gymnastik när jag gick i skolan i början på 60-talet!
Här hade också Bordtennisklubben sina lokaler!
Kalle Foss var vaktmästare här på den tiden!
Bilden tagen våren 1971 och ungdjuren ska på grönbete!
Foto: Hebbe
Foto: Selma Sahlberg
Bild 231
Skolhuset (Föreläsningssalen) Låg invid vägen mot Björid!
Revs på 80-talet någon gång!

Foto: Selma Sahlberg

Bild 4641
Föreläsningssalen. 60:talet.
Foto: Björn Jakobsson
 
Foto: Selma Sahlberg
Bild 247
Skolhuset (Föreläsningssalen) Låg invid vägen mot Björid!
Revs på 80-talet någon gång!
Kanalen syns i förgrunden!

Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Kent Smith
Bild 111
Eklunden!
Till höger i bild där gärdet är ligger numera Bruksskolan.
Skolan var färdig våren 1959 tror jag!
Notera vägen till Valbo-Ryr, Den går rakt fram idag, på bilden svänger den av till höger! (Se bild 225)
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 225
Eklunden! 1928
Byggnaden med snedtak och magasinsbyggnaden tillhör trädgårdsmästare Eriksson. Det ljusa huset bakom tillhör skogvaktare Albert Eriksson.
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Britt-Marie Tobiasson
Bild 700
Eklunden!
Så här såg det ut 1994! Det låga vattenståndet i kanalen beror på att det pågick arbeten i kraftkanalen vid bruket!

Foto: Britt-Marie Tobiasson

Bild 4269
Brukskanalen.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4270
Brukskanalen med  "Pumpebron".
Foto: Oscar Färdig

Bild 4056
Bruksskolan snart färdig!
Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik

Bild 4057
Munkedals Herrgård!
Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik

Bild 4058
Munkedals Herrgård!
Bilden tagen från gården på Möe.
Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik

Bild 4060
Stenbron vid Munkedals Herrgård!
Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik
Foto: Selma Sahlberg
Bild 246
Munkedals Herrgård!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild på herrgården
Bilden äges av Kent Smith
Bild 122
Munkedals Herrgård!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild på herrgården
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 350
Munkedals Herrgård!
Foto: ?
Bilden äges av Kent Smith
Bild 123
Munkedals Herrgård!
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 252
Munkedals Herrgård!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 253
Munkedals Herrgård!
Foto: Selma Sahlberg
En nyare bild finns här.

Bild 4653
Munkedals Herrgård. 60:talet
Foto: Björn Jakobsson

Bild 4652
Munkedals Herrgård. 60:talet
Foto: Björn Jakobsson
Foto: Selma Sahlberg
Bild 200
Drängstuga Munkedals Herrgård!
1936
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 226
Munkedals Herrgård! Ekstrands bostad!
Ekstrand skötte telefonväxeln för bruket! 1907?
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 279
Munkedals Herrgård! Tvättstugan!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 351
Munkedals Herrgård!
Foto: ?
Foto: Oscar Färdig
Bild 99
Förstamajtåg över stenbron, på väg utför "Gjuteribacken"!
Foto: Oscar Färdig

Bilden äges av Kent Smith
Bild 112
Blomqvist Bageri, Lycke!
Foto: ?
Bilden äges av Kent Smith
Bilden äges av Poul Hansen
Bild 113
Färgarvägen! Blomqvist Bageri syns uppe till vänster i bild!
Foto: ?

Bild 4760
Korsningen vid stenbron. Till vänster mot Hedekas.
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4756
Konsum på Lycke.
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 264
Lycke skola! Herrgårdens tvättstuga till höger!
Bilden tagen från Stenbron!
1914
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 256
Lyckebacken mot Hedekas
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 263
Lyckebacken!
Flinkebacken ungefär mitt i bild!
Foto: Selma Sahlberg
Flinkebacken
Bild 241
Flinkebacken! Se bild 263
Foto: ?
Hagen, Nedre Lycke.
Bild 189
Hagen, Nedre Lycke.
! Huset låg 100 meter nedanför Flinkebacken.
Brann ner till grunden 1931. På bilden ses dåvarande ägare Johannes Brunsson och hans mor Kristina.
På platsen står nu ett hus byggt 1932.
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 237
Lycke och Ekelunden!
Bilden tagen från "Gubbens Näsa"
Lycke skola syns till vänster om "näsan"
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Hebbe
Bild 701
Lycke och Ekelunden!
Bilden tagen från "Gubbens Näsa" 1971!
Lycke skola syns längst till vänster!
Foto: Morgan Westland
En lite nyare bild.

Bild 4234
Lycke. 20-talet.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 347
Lyckebacken mot väster
Kalle Baaz affär syns längst till höger!
Troligen 50-talet!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4250
Lycke. Fam. Sahlsten 30-talet.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 232
Militärförrådet på Lycke!
1914
Byggnaden finns kvar än i dag, i privat ägo!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4028
Lycke och Ekelunden!
Bilden tagen från "Gubbens Näsa"
Lycke skola syns till vänster om "näsan"
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4385
Flygfoto över Lycke Munkedal! 50-talet.
Foto: Ostermans Aero
 
Bild 4021
Munkedals Kapell
Foto: Oscar Färdig
En nyare bild finns här.
Foto: Skandinavisk Aerotjänst
Bild 348
Munkedals Kapell
Tidigt 60-tal
Munkedals Kapell invigdes av dåvarande biskop Block första söndagen i advent 1939! Kapellet har tillkommit genom gåvor främst från Munkedals AB!
Foto: Skandinavisk Aerotjänst
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 329
Munkedals Kapell!
Munkedals Kapell invigdes av dåvarande biskop Block första söndagen i advent 1939! Kapellet har tillkommit genom gåvor främst från Munkedals AB!
Foto: ?

Bild 4059
Munkedals Kapell.

Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik

Bild 4245
Munkedals Kapell.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4063
Bruket. Bilden tagen från Möe.

Slutet 50-tal
Foto: Algot Frennvik

Bild 4249
Byggande av kapellet.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 278
Sågarbostaden!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 235
Sågarbostaden!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 233
Gamla Bruket!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 236
Gamla Bruket!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4244
Gamla Bruket.
Foto: Oscar Färdig

En nyare bild kan ses här.

Bild 4388
Gamla Bruket slutet 1800-talet
Foto: ?
Skannad ur en bok från 1897.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 357
Gamla Bruket!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Bertil Johansson
Bild 234
Gamla Bruket 1955
Foto: Bertil Johansson
Foto: R. Eriksson
Bild 346
Gamla Bruket!
Foto: R. Eriksson
Foto: Oscar Färdig
Bild 324
Gamla Bruket!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 190
Önnebacka skola 1936!
På bilden ses bl.a. Nils Eriksson, Gösta Jakobsson, Ragnar Hedlund, Kurt Efraimsson.
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Hej på bild 190 finns bl.a. överst till vänster
Anna-Lisa Jillram, Ruth Fredriksson, Karin …,
Torborg Wärme, Dagnhild …, Greta Gustafsson, Elaine …, Nisse Eriksson, Karl Axel Eriksson
Stående från vänster Karl Johan Gustafsson, ….Efraimsson, Britt Wahlberg, Maj Britt Larsson, Millicent Sahlsten, … …, Anne Marie Meyer
Läraren längst till höger hette Viktor Lindqvist.
Längst ner till höger sitter Gunnar Dahlqvist.

Detta är de som min svärmor Anna-Lisa (Jillram) Richardson kommer ihåg namnet på.

Hälsningar Katarina Richardson

Bild 4216
Önnebacka skola där finns min (Bills)  kusin Age Dygd i mitten.
Foto: ?
Bilden äges av
Bill Johansson

Bild 4217
Min (Bills) mormor och morfars hus dom heter Hilda Dygd och Leonard Dygd. Dom flyttade hit ca 1906.
Foto: ?
Bilden äges av
Bill Johansson

Bild 4252
Önnebacka gata
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 192
Östlund, Skälleröd!
Foto: ?
 
Hej !
Jättetrevligt med gamla foton från Munkedal !!
Jag är barnbarn till Hilda Franke. Hon var dotter till August och Antoinette Franke, syster till Axel Franke. De bodde i huset Kristinedal i Önnebacka (på Stalevägen).
Jag har en hel del foton efter farmor, mest är det porträtt men också några miljöer. Bl.a. har jag också bilden ”Önnebacka gata”, som finns på Hebbe´s Bildsida.
Jag skickar över några stycken av farmors bilder.
På bilden med bussen är det inte Axel Franke som står bredvid, utan en man vid namn Einar, som körde Axels buss.
Damerna kan vara Axels systrar Hilma Franke och Svea Franke.
Med vänlig hälsning
Kerstin Hallgren Peterson

Bild 4390
Kristinedal, Önnebacka
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4392
Kristinedal, Önnebacka
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4393
Kristinedal, Önnebacka
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4391
Kristinedal, Önnebacka
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4397
Axel Franke på bron 1938
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4396
Axel Franke.
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4395
Einar, som körde Axels buss.
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.

Bild 4394
Damerna kan vara Axels systrar Hilma och Svea Franke.
Foto: ?
Bilden äges av
Kerstin Hallgren Peterson.
Fler bilder på gamla bilar

Bild 4694
Handelsföreningen på Stale
Foto: Oscar färdig

Bild 4695
Handelsföreningen på Stale
Foto: Oscar färdig

Bild 4696
Handelsföreningen på Stale
Foto: Oscar färdig

Bild 4754
Barberare Svenssons butik på Stale.
Foto: Oscar färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 230
Stale! Trogens charkuteri syns till höger!
Foto: Selma Sahlberg
Folkets Hus Munkedal Foto: Oscar Färdig
Bild 36
Folkets Hus i Munkedal!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4029
Folkets Hus i Munkedal!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4030
Folkets Hus i Munkedal!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4272
Folkets Hus.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4780
Gammal telefonkiosk bredvid Folkets Hus.
Foto: Rune Färdig

Bild 4804
Önnebacka skola. Numera hembygdsmuseum.
Foto: Rune Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 274
Stale!
Barnen är syskonen Flodstrand!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 273
Stalevägen! 1920-tal!
Längst till vänster syns Albin Bjurströms hus!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 229
Folkets Hus! Föreningens handelsbod syns till höger!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4109
Flygfoto över Stale. Munkedal!
Poppelvägen i förgrunden.
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed

Bild 4110
Flygfoto över Stale. Munkedal!
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed

Bild 4145
Flygfoto över Stale. Munkedal!
Foto: Ostermans Aero
Foto: Oscar Färdig
Bild 94
Stale!
Hede till vänster strax utanför bild!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 244
Hede!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 105
En dåligt exponerad bild av Hede "lagård"! Troligen tidigt 60-tal!
Foto: Arne Carlsson

Bild 6614
Bertil Anderssons cykelaffär slutet 50-tal
Foto: Rune Färdig
 
Foto: Arne Carlsson
Bild 106
Hede "lagård"! mitten 70-talet!
Troligen första maj eftersom det är så mycket folk här!
Foto: Arne Carlsson
Foto: AB Flygtrafik  Dals Långed
Bild 107
Flygfoto över Hede - Stale. Munkedal! 1964
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed
Foto: Oscar Färdig
Bild 120
Vägbygge!
Ser ut att vara Stalevägen strax nedanför "Plantskolan"
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 95
Kanske tagen från övervåningen på Färdigs hus med utsikt över "Mårds hus", polisstationen och i framkant en cyklist på vägen mot stationssamhället.
Tingshuset kan ses uppe till höger!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4642
Stale Gata. Mycket snö är det! 60:talet
Foto: Björn Jakobsson
 

Startsidan