Oscar Färdig!

Oscar Färdig föddes 1december 1882 på soldattorpet Ängkasen, Öxna.
Efter skolgång gick han tidigt ut i arbetslivet, först som vallpojke sedan som dräng och stenkörare.
I tjugoårsåldern värvade han sig i Armén som sjukvårdare och avlade sjukvårdsexamen på Garnisonssjukhuset i Stockholm.
Efter ett par år återgick han till det civila livet.
Redan som barn hade Oscar drömt om att bli fotograf, särskilt sedan han i tolvårsåldern fotograferats i en ateljé vid Kvistrum.
Vidare kontakt med fotokonsten fick han under sin tid vid Garnisonssjukhuset, där han och en kamrat som var lycklig ägare till en kamera ägnade sig intensivt åt fotograferande.
Drömmen blev verklighet sedan han 1904 lämnat det militära livet och återvänt till hemtrakten, där det nya yrket, fotografens, skulle bli ett livsverk.
Han köpte en kamera för 20 kronor och gick runt i stugorna för att "plåta".
Det var många som ville ha sina hus och hem avbildade, men det fanns också de som hade respekt för den magiska apparaten och till och med var rädda för den! "Dä ä förståss elektrixitet i lödda" sade man.
Det var bara en man till i trakten som hade en kamera och det var ryttmästaren på Torreby slott, Sörensen. Av honom fick Oscar låna 500 kronor som grundplåt till en egen ateljé i Munkedal. Samtidigt blev han också pressfotograf och engagerades dessutom ibland av landsfiskalen för dokumentering av eldsvådor och andra händelser.

Pressfotograf Färdig fick rycka ut till fots med sin tunga fotoutrustning. Det dröjde många år innan han kunde köpa sig en cykel, begagnad givetvis. Han blev snart populär som porträttfotograf.
På söndagarna - de enda fridagarna förr - samlades folk i hans ateljé för att förevigas. En sådan dag kunde han ha upp till 50 tagningar.

Oscar blev god vän med många människor. Otaliga öden passerade revy för honom. Bilder på allt och alla samlades i ett väl ordnat arkiv, där gamla bilder kunde återfinnas av de avbildades barn och barnbarn. Detta arkiv finns numera på Bohusläns Museum i Uddevalla men även Historiska Museet i Göteborg äger en del av Oscars bilder. Uppskattningsvis finns c:a 25000 bilder bevarade.

på äldre dagar ägnade sig Oscar främst åt diabilder i färg, med förkärlek för blommor. Bland annat vistades han härför under tre somrar tidvis i Blomstergården i Eringsboda. Ännu i 80-90 årsåldern gav han sig ut på milslånga resor med sin kamera, fast då inte med cykel utan moped med vindskydd.


Oscar Färdig dog 10/4 1978 och blev alltså drygt 95 år gammal.
 


Oscar Färdig

Oscar Färdig till höger.

Oscar Färdig

Oscar Färdig

Oscar Färdig
Foto: Hans-Ove Blomqvist

Oscar Färdig
Foto: Hans-Ove Blomqvist

Oscar Färdig.
Foto: ?
Bilden äges av
Gustav "på Björid" Johansson
 

 

Startsidan