Denna sidan innehåller blandade bilder av järnvägar och stationer m.m. från Munkedal, och trakterna där omkring!
Många av bilderna är från den smalspåriga banan som gick från Munkedals Bruk till Hamnen. Jag har nästan inga uppgifter om årtal m.m. men hoppas på Er hjälp med detta!
Munkedals smalspåriga bruksjärnväg byggdes 1895 t.o.m. före Bohusbanan som invigdes i december 1903!
Banan öppnades för trafik 12 augusti 1895, avsynades 9 oktober 1896 och lades ner 1955 då den blev normalspårig!
Den skulle betjäna Munkedals Pappersbruk och togs i tjänst i slutet av 1890-talet! Den sträckte sig från översta delen av bruket till Munkedals Hamn, en sträcka på nästan 6 km.
Historien om Munkedals Järnväg kan ni läsa här.
(Extern länk)

Stort tack till nedanstående personer för uppgifter om en del av bilderna!
Anders Karsberg
Henrik Klasson  (jobbar på fritiden med vagnar på ÖSlJ)

Per II

Centralstationen i Munkedal Foto: Oscar Färdig
Bild 1
Stationen i Munkedal!
Troligen från 10 juni 1950 - denna dag invigdes nämligen elektrisk drift på banan Uddevalla - Strömstad och även Smedberg - Lysekil.
Tåget på bilden dras av dubbla! ellok litt Ha eller Hb.
(Svårt att se men jag tror det är Hb 510 som är först ;-)
Lägg också märke till vattenhästen på plattformen (i dammet) till vänster om tåget...
Foto: Oscar Färdig

Vill bara göra en rättelse på bild 1.
Det är dubbla Hg-lok. Det som går först på din bild är troligen Hg 670, 676 eller 678. Det är svårt att avgöra, men jag tycker mig bestämt se först en 6 och sedan en 7. Den tredje siffan är svårare, men skulle kunna vaea en 0, 6 eller 8 i första hand. Givetvis även någon annan siffra.
Det bakre loket som kom att gå först vidare till Strömstad är Hg 787. Det kan man tydligt se på ett par bilder i Facktidningen Signalen som var med och gjorde repotage om resan.
Med vänlig hälsning
Björn Bodin
Centralstationen i Munkedal Foto: Oscar Färdig
Bild 2
Stationen i Munkedal!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 3
Stationen i Munkedal!
Bilden tagen från höjden där Ekebacken ligger idag!
Det stora huset närmast kameran är nog "Sollidens pensionat"
Vadholmen till vänster. Stationen syns några hus  till höger om Solliden!
Foto: Oscar Färdig
Centralstationen Foto: Oscar Färdig
Bild 4
Stationen i Munkedal!
Foto: Oscar Färdig
Centralstationen Foto: Oscar Färdig
Bild 5
Stationen i Munkedal! Notera telefonkiosken till höger!
Bilden tagen 1921
Foto: Oscar Färdig
Centralstationen Foto: Oscar Färdig
Bild 6
Stationen i Munkedal! Ett ånglok på väg söderut!
Bilden är från 1908, några år efter Bohusbanans tillkomst. Den stora byggnaden är hotellet byggt 1904.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 206
Bohusbanan!
Vid Tången!
Jag bodde några år i början av  50-talet i huset rakt under motorvagnen!
Tångebron och Örekilsälven syns till höger!
Alla byggnaderna på bilden revs 69-70 för att ge plats för ny bro!
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.

Ang. bild nr 206, Bohusbanan, vid Tången.

Efter att ha läst en av de senaste böckerna från SJK (Svenska
JärnvägsKlubben alltså), Svenska Elmotorvagnar, är det trevligt att få se
Lysekils Järnvägs DEVA-motorvagn på en bild från Munkedal. Motorvagnen i fråga hamnade ju sedan på SNJ (Stockholm-Nynäshamns järnväg), där den gick fram till elektrifieringen 1962.
För övrigt har SJK givit ut en bok om SNJ också, där man kan läsa om alla fascinerande motorvagnar med olika ursprung som samlats där.

Vad gäller Svenska Elmotorvagnar så passerar en uppväxt och litet till i minnet, då man åkt "arbetartåget" från Munkedal till Uddevalla (kl 06.12) med X3, skoltåg med X7 (kl 07.54), egentligen första ordinarie tåg från Strömstad, och sett X5 och X8 och åkt X7 till Lysekil alldeles före persontrafiken las ned dit.
Dessutom gick det tidigare ett speciellt skoltåg, som startade i Rabbalshede, (kl 07.23 från Munkedal) som bestod av Hb plus 2 st.
B6-vagnar.
Det gick också ett motsvarande tåg från Ödsmål till Uddevalla.

hälsar Per II
Foto: Oscar Färdig
Bild 84
Vattentornet på Munkedals station!
Tingshuset vid Kvistrum skymtar i bakgrunden!
Vilka herrarna är vet jag ej!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 85
Pumphuset!
Här fanns en ångmaskin som drivkälla för att pumpa vatten till vattentornet på Munkedals station! Vattnet togs ur älven alldeles nedanför!
Oscar Färdigs ateljé syns till höger!
Bilden tagen 1908!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 79
Ångtåg på stationen!
Troligen ett av den privata Lysekils Järnvägs tanklok. (De vände i Munkedal trots att linjen till Lysekil vek av från Bohusbanan i Smedberg.) Vacumbroms! Vattentornet i bakgrunden är rivet sedan många år men det finns ett liknande i Hällevadsholm...

Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 80
Tågolycka vid Gläborg!
Gruset kördes med tåg från Råröd till Lysekilsbanan då den byggdes! Bilden visar det urspårade grusloket!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 81
Tågolycka vid Gläborg!
Gruset kördes med tåg från Råröd till Lysekilsbanan då den byggdes! Bilden visar det urspårade grusloket!
Foto: Oscar Färdig
Centralstationen i Munkedal Foto: Oscar Färdig
Bild 7
Stationen i Munkedal! Bilden tagen från Kovarneberget!
Foto: Oscar Färdig
Gläborgs station! Foto: Oscar Färdig
Bild 8
Gläborgs station!
Från invigningen av Lysekilsbanan 14 juni 1913!
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.
Gläborgs station! Foto: Oscar Färdig
Bild 9
Gläborgs station! Lysekilsbanan!
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.
 
Stationen i Hallinden! Lysekilsbanan! Foto: Oscar Färdig
Bild 10
Stationen i Hallinden! Lysekilsbanan!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4378
Stationen i Hallinden! Lysekilsbanan!
Foto:
Erik Togård
Stationen i Brodalen! Lysekilsbanan! Foto: Oscar Färdig
Bild 13
Stationen i Brodalen! Lysekilsbanan!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 86
Paus i arbetet! Är det inte militäruniformer de har på sig?
Notera personvagnen uppe till höger!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 82
Ånglok och grävmaskin!
Bilden från Råröds grusgrop 1912!
Grävmaskinen drevs med ved eller kol. Skopan rymde 2 kubikmeter!
Banan gick från Lysekilsjärnvägen någonstans vid Leråker, och på den transporterades grus till Lysekilsbanan när den byggdes!
Grävmaskinen kallades "Brödkyven"
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 83
Ånglok på vändskiva!
Detta är med 100% säkerhet lokstallet som fanns tvärs över spåren strax norr om Uddevalla C (inte i hamnen). Stallet byggdes 1903 och utvidgades med tiden med fler lokplatser. Det revs 1975 i samband med nya genomfartsleder för bl.a. f.d. E6 (innan Sunningeleden tillkom). Numera är det väl väg 44 som går där stallet låg. Som ersättning byggdes den tvåspåriga (elektrifierade) skötselhall som syns från ovannämnda väg på andra sidan spåren. Den höga banken som skymtar i bakgrunden av den gamla bilden är helt enkelt Lelångenbanan, 891 mm spårvidd, Uddevalla Hamn - Bengtsfors nedlagd under första halvan av 1960-talet.

Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 124
Järnvägsarbete!
En hydraulisk anordning för att bocka upp nedstukade rälsändar.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 87
Järnvägsarbete!
En hydraulisk anordning för att bocka upp nedstukade rälsändar.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Hebbe
Bild 128
Ångtåg i Lysekil!
Det var något jubileum eller något liknande!
Bilden tagen maj eller juni 1972 tror jag!
Foto: Morgan Westland
Foto: Hebbe
Bild 130
Ångtåg i Lysekil!
Bilden tagen maj eller juni 1972 tror jag!
Foto: Morgan Westland
Det finns mycket man skulle kunna säga om dina fina bilder, de väcker mycket minnen. Men jag tänker kommentera bilderna 128-130:

Det var inget jubileum. Svenska Järnvägsklubben (SJK) har under många år arrangerat resor på olika järnvägar både i Sverige och utomlands.
Bilderna är från en sådan resa och tidpunkten stämmer nog bra. Det var alltså en resa som gjordes på Bohusbanan och på Lysekils Järnväg. Den startade en
lördag morgon i Göteborg och ångtåget gick först till Uddevalla, där det var avstigning och promenad till hamnen där ångaren Bohuslän väntade. Under färden till Lysekil med Bohuslän serverades utsökt lunch (troligen ångbåtsbiff !), det var en fin resa i det vackra vädret.
Under tiden som vi åkte med båten gick tåget tomt till Lysekil för att hämta upp oss resenärer. Vid färden tillbaka mot Uddevalla gjordes ett uppehåll i Munkedal där MJ nr 1 fick ta över som dragkraft i tåget. Vad jag kan minnas åkte vi både till bruket och till hamnen.
Efter övernattning i Uddevalla startade tåget på söndag morgon på en färd till Strömstad och efter rundgång med loket och lunch gick returresan till
Göteborg. Tyvärr fick SJK dåligt rykte efter den söndagen eftersom vi lämnade efter oss en del bränder i det torra fjolårsgräset.


Loket som användes, SJ nr 1306 litt. S2, köptes i början av 1970-talet av SJK för att användas för sådana utflyktståg. Man befarade att det skulle
bli svårt att arrangera ångtågsresor på SJ i framtiden, eftersom de sista resterna av ångloksdriften då höll på att avvecklas. Nu blev det ju inte riktigt så, det bildades flera andra föreningar som sparade ånglok som går att köra med.
Efter att 1306 har varit deponerat hos Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVj) och där gått i museitrafiken ett antal år, överläts det i somras helt till NBVj av SJK.


Hej då från Per II ("Per den andre" alltså. Under min Munkedalstid känd som "Per i Konsum")
Foto: Hebbe
Bild 129
Persontåg på järnvägen till hamnen!
Det var detta tåget som var i Lysekil tidigare på dagen.
Sedan byttes till diesellok vid Munkedal!
Detta bör väl vara enda gången som det har varit normalspåriga personvagnar
på denna del av järnvägen!
Bilden tagen maj eller juni 1972 tror jag!
Foto:
Morgan Westland
Esslingen! Brukets normalspåriga diesellok! Foto: Oscar Färdig
Bild 11
Esslingen! Brukets normalspåriga diesellok! Ivan Dahlkvist i hytten?
Foto: Oscar Färdig
Esslingen! Foto: Åke Fransson
Bild 12
Esslingen diesellok vid hamnen! Detta är SJ:s lok!
Foto: Åke Fransson
Foto: Oscar Färdig
Bild 336
Munkedals hamn!
En tidig sommarmorgon efter 1955 med ett växlingsset med dieselloket i mitten.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 89
Munkedals hamn en tidig morgon! Saltkällefjorden är alldeles blank!
Rälsbussen står vid hamnmagasinet!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 30
Rälsbuss på den normalspåriga banan!
Bilden är förmodligen tagen vid "Kvarna"!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4006
Rälsbuss på den normalspåriga banan!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4007
Lars Meyer tar betalt av Einar Karlsson.
På bilden syns också Jan-Åke Hedlund och Bror Skreberg samt två okända.
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 205
Smalspåriga järnvägen!
Lossning av kol vid Munkedals Hamn!
1932
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 29
Smalspåriga järnvägen!
Munkedals Hamn.
Bilden tagen 1930 eller senare. När ÖSlJ renoverade vagnen på bilden häromåret så hittades en hälsning på insidan av träpanelen; J A Holmkvist år 1930. Det stämmer också med uppgifter i MJ boken om att vagnen renoverades det året.
Personerna är Ture Johansson (Ture i berget) och pojken med lådkameran är Rune Färdig, son till Oscar!
Ture var lokförare vid Bruket!
Foto: Ejnar Smith
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 126
Smalspåriga järnvägen, Munkedals hamn!
Fotograferade 1948 eller senare, MJ köpte lok 6 det året.
Foto: Selma Sahlberg

Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 127
Smalspåriga järnvägen, Munkedals hamn!
Fotograferade 1948 eller senare, MJ köpte lok 6 det året.
Foto: Selma Sahlberg

Foto: Oscar Färdig
Bild 73
Ånglok vid hamnen!
Lok 3 bilden tagen mellan 1925 och 1940
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kent Johansson
Bild 88
Smalspåriga järnvägen!
Lok 1 och vagn 1 1930 eller senare
Ånglok med personvagn vid hamnmagasinet!
Foto: ?
Bilden äges av Kent Johansson
Foto: Oscar Färdig
Bild 18
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg mot "nedre" från hamnen!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 17
Vinterbild av smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg mot "nedre" från hamnen!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 16
Vinterbild av smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg mot "nedre" Lenas holme syns till vänster!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 15
Vinterbild av smalspåriga järnvägen!
Risvarp syns till höger
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 254
Smalspåriga järnvägen!
Lok 2 med 4 Oo vagnar samt vagn 51 sist.
Bilden är troligen tagen vid Risvarp!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 19
Bro över SJ vid Åtorp!
Bild efter 1950 när normalspåret elektrifierades. Det byggdes en ny bro när MJ breddades 1955 Den ser nybyggd ut på bilden och banvallslänterna är fria från växtlighet. 
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 23
Smalspåriga järnvägen!
Lok 2 med två av de Norbergstillverkade tankvagnarna, personvagn 52 och en okänd vagn.
Ånglok med tankvagn och personvagn! Vid nedre!
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.
Foto: Oscar Färdig
Bild 24
Smalspåriga järnvägen!
Persontåg vid SJ:s spår! Från vänster fyra bröder Hedén från Kroklev: Olof, bruksarbetare, Johan, rektor, Gustaf, kassör (MAB) Sven, folkskollärare! Iklädd uniformsmössa Johan Smith, stationsföreståndare Munkedals nedre!
1905-1906!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4112
Smalspåriga järnvägen!
Gunnar Tholén ovanpå loket och Ivan Dahlqvist i hytten, vid Nedre!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4114
Smalspåriga järnvägen!
Persontåg vid Nedre.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4007
Munkedal Nedre och centralstationen!
Början 1900-talet
Foto: Oscar Färdig

Bild 4223
Munkedal Nedre.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4008
Smalspåriga järnvägen!
Från vänster, Pontus Hansson, Ebbe Elving, Ivar Smith, Johan Smith, Fredrik Smith, John Strömberg, Knut Mård, Ragnar Sahlin och Thorsten Fransson.
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 27
Smalspåriga järnvägen!
Munkedal Nedre och centralstationen!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 25
Smalspåriga järnvägen!
Lok 3 bilden tagen mellan 1925 och 1940 de åren MJ ägde loket
Från vänster Johan Smith, Carl Sahlin, Ivan Dahlkvist, Einar Zachrisson! Loket kallades "Tysken"
Foto: Oscar Färdig


Bild 25_2
Vi tog en “historisk bild” på det inlånade Brigadloket vid vårt jubileum den 1-2 augusti. Det är samma bild som togs på 1930-talet med samma loktyp och uppsättning av personal där Johan Smith, Carl Sahlin, Ivan Dahlqvist och Einar Zachrisson stod vid lok nr 3 “Tysken”. På den “nya bilden står: Björn Jacobson, Ulf Pettersson, Rickard Johansson (sittande) och Torbjörn Blomqvist.
Hälsningar
Björn Jacobson
Munkedal Nedre!
Bild 28
Smalspåriga järnvägen!
Munkedal Nedre! Sohlbergs till höger!
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.
Foto: Oscar Färdig
Bild 20
Järnvägen till hamnen!
Bro över Örekilsälven vid Baja. Strax ovanför sammanflödet!
Den är med 99% säkerhet tagen efter ombyggnaden till normalspår 1435 mm i början/mitten av 1950-talet.
Alltså INTE smalspår 600 mm. Man kan lura sig på att spåret på bron har skyddsräler innanför normalspåret.
Man göt inte betong då smalspåret byggdes på 1800-talet, och banan är nygrusad. Man ser stickspåret till höger i bakgrunden med lastbryggan där man t ex kunde tippa grus i vagnarna.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 131
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg över bron vid "Baja"  till bruket
Foto: Oscar Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 165
Smalspåriga järnvägen! Baja!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 166
Smalspåriga järnvägen! Baja!
Bild från översvämningen 1926!
Det var översvämning två år i rad, så det är inte bara nu för tiden det regnar "för" mycket!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 202
Smalspåriga järnvägen! Baja!
Bild från översvämningen 1927!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 204
Smalspåriga järnvägen!
Vid idrottsplatsen!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Oscar Färdig
Bild 78
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg mot Bruket!
Folkparken och idrottsplatsen syns till vänster!
Pojkarna som står och tittar på är Tore Smith, och bröderna Berglie, Anders och Sven-Åke!
Tidigt 50-tal
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 198
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg till Bruket! Passerar Bruksvägen strax norr om idrottsplatsen!
1930
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från nästan samma plats.
Foto: Selma Sahlberg
Bild 195
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg till Bruket!
Början 30-tal
Foto: Selma Sahlberg
En ny bild från samma plats.
Bilden äges av Munkedals Bruk
Bild 125
Smalspåriga järnvägen, Munkedal Övre!
Lok 2?, två lastade Io vagnar, en Norbergsbyggd tankvagn, okänd vagn samt sist vagn 52.
Mitten 1940-talet!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Bruk
Foto: Selma Sahlberg
Bild 203
Smalspåriga järnvägen!
Gunnar Tholén och Ivan Dahlqvist vid Övre!
Pojken på gräsmattan till vänster är Bengt Svahn!
Början 40-tal
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 76
Uttjänt ånglok vid Övre!
Lok 2 fortfarande helt medan pannan till lok 1 ligger bredvid spåret och lok 5 står halvskrotat på spåret. Bilden omkring 1955
Foto: ?
Bilden äges av Sven Karlsson
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 77
Uttjänt ånglok vid Övre!
Pannan till lok 1 på marken och det halvskrotade lok 5 på spåret.
Foto: ?
Bilden äges av Sven Karlsson
Foto: Selma Sahlberg
Bild 191
Smalspåriga järnvägen!
Tåget på väg från Bruket!
Början 30-tal
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Oscar Färdig
Bild 21
Vagnar lastade med rullar!
Lok 5 och tre lastade Io vagnar bild efter 1940.
Lok 5 köptes från Stavsjö Järnväg det året.
Spritfabriken skymtar ovanför lokhytten!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Selma Sahlberg
Bild 187
Smalspåriga järnvägen!
Bild från broraset vid Bruket 1935!
Ovanligt med så mycket vatten i älven i februari!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 188
Smalspåriga järnvägen!
Bild från broraset vid Bruket 1935!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4005
Smalspåriga järnvägen!
Järnvägsövergång på Bruksvägen.
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4034
Smalspåriga järnvägen!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Bild 4017
Ånglok i "Barkegården" Munkedals Bruk.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Bild 4018
Ånglok.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Bild 4107
Smalspåriga järnvägen!
Vid Bruket.
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Bild 4113
Smalspåriga järnvägen!
Vid Bruket.
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats.
Vagnar lastade med rullar! Foto: Oscar Färdig
Bild 14
Vagnar lastade med rullar! Smalspårigt! Förrådet syns i bakgrunden! Troligtvis lok 5 med tre lastade Io vagnar!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 22
Två ånglok på bruksområdet! Lok 6 ock lok 1.

Denna bild är också speciell då man här ser smalspåriga ånglok i förgrunden och en del av de begagnade gamla normalspårsvagnarna som MJ köpte av (jag tror det var?) Säröbanan i samband med ombyggnaden.
Bilden måste alltså vara från ombyggnadstiden smal >>> normal!  Jag minns dem väl - de hade glidlager och saknade tryckluftbroms/bromsledning.
Dessa vagnar kopplades alltid sist om man även hade "riktiga" SJ-vagnar med i tåget då ju SJ-vagnarna kunde bromsas från loket. Bruket skaffade också senare? några egna moderna oljetankvagnar med munksymbolen på tanken och tryckluftbroms naturligtvis...

Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 26
Smalspåriga järnvägen!
Vintrig bild av lok 3 bilden tagen mellan 1925 och 1940 de åren MJ ägde loket
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 72
Personvagn till smalspår lossas vid SJ!
Det är en intressant bild som med all sannolikhet visar lossningen av de inköpta vagnarna från Anneberg Ormaryds Järnväg, AOJ år 1935 på Munkedals Nedre. Att vagnen lossas ser man inte bara på karlarnas påskjutningar utan också att vagnen ( som senare kom att kallas MJ 52) har de typiska plattformsgrindar och räcken som AOJ hade, samt att mitt på vagnen sitter märkningen AOJ kvar. På Munkedal så ändrade man plattformsgrindarna. Bredvid vagnen så står den andra inköpta vagnen (på MJ kallad 51).
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 74
Ångloket 6:ans sista färd!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 75
Ångloket 6:ans sista färd!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Startsidan