Några bilder från raset vid Småröd!
Bilderna får tala för sig själv.

Leran tränger på! Foto: Robert Hernek
Foto:
Robert Hernek
Under leran som väller fram som en vägg ligger Bohusbanan. Enligt geologer från Bohusgeo pressades markytan här upp hela fem meter!
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson
Foto: Ragge Fransson
Foto:
Ragge Fransson

Några bilder innan raset

Tillbaka