Jag tar gärna emot kommentarer och fakta om bilderna
Nya bilder med röda nummer
 

Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 101
Åtorps Herrgård!
Bilden tagen från Kvistrumsberget!
Foto: ?
Foto: Oscar Färdig
Bild 100
Åtorps Herrgård!
Kvistrumsberget syns i bakgrunden, smalspåriga järnvägen i förgrunden!
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 102
Järnvägsbron vid Åtorp! Vägen man ser går mot Uddevalla!
Smalspåriga järnvägen syns på bergssidan på andra sidan älven!
Bilden tagen från Kvistrumsberget!
Foto: ?
Foto: Selma Sahlberg
Bild 103
Järnvägsbron vid Åtorp! Bilden är nästan identisk med föregående, men tagen en del år senare.
Nu ser man att det är biltrafik på vägen nedanför! Kanske 40-talet!
Bilden tagen från Kvistrumsberget!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Oscar Färdig
Bild 90
Centrumhusen!
Grillbaren längst till höger, vänster därom Sörenssons frisersalong!
Husen byggdes i slutet på 50-talet!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 91
Centrumhusen!
Notera 50-talsbilarna!
Husen byggdes i slutet på 50-talet!
Foto: Oscar Färdig
En ny bild från samma plats

Bild 4381
Byggande av Centrumhusen!
Husen byggdes i slutet på 50-talet!
Foto: Lilly Blomqvist
Foto: Oscar Färdig
Bild 92
Centrumhusen!
Husen byggdes i slutet på 50-talet!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4691
Centrumhusen!
Husen byggdes i slutet på 50-talet!
Foto: Oscar Färdig
 
Foto: Selma Sahlberg
Bild 242
Hanssons vid Centralstationen!
Efter utbyggnaden 1926!
Vid denna stora ändring och tillbyggnad kom järnhandeln till stånd. Det sades på den tiden att detta affärskomplex var ett av de största på landsbygden i Bohuslän på sin tid!
Foto: Selma Sahlberg
Foto: Selma Sahlberg
Bild 243
Hanssons vid Centralstationen!
Efter utbyggnaden 1926!
Foto: Selma Sahlberg

Bild 4697
Hanssons vid Centralstationen!
Efter utbyggnaden 1926!

Foto: Oscar Färdig

Bild 4761
Hanssons.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4011
Hanssons vid Centralstationen!
Efter utbyggnaden 1926!

Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 93
Interiör från butik! Kan det vara Hanssons, vid stationen?
Foto: Oscar Färdig
Jag har ibland kollat på bilden nr 93, interiörbild från en livsmedelsbutik,
som förmodades skulle kunna vara Hanssons, men det har inte känts så.
Nu hittade jag bilden även i mitt "arkiv" och det är då Konsumtionsföreningen
(Konsum alltså), butiken i huset enligt bild 4201. Så såg det ut från det att
huset byggdes 1926-27 fram till ca 1954, då butiken byggdes om till
självbetjäning.
"Per i Konsum"
 
Bild 4014
Interiör från butik! Möjligen Hanssons?
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig
 
Bild 4720
Hus intill Smiths bilverkstad.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4686
Blomqvists bageri.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4745
Läkarstationen.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4755
Gertrud Anderssons bageri-
Foto: Oscar Färdig

Bild 4757
Konsum.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4708
Detta hus byggdes 1904 och inhyste Handelsbanken och bageri.
Bagarmästaren själv, John ahlander står vid bankens ingång.
Huset ägs idag av Olle Silverehn.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4806
Vägporten.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4142
Skandinaviska Banken på Stationsvägen.
Bakom Duetten syns Petterssons skoaffär.
Fotot skickades ut som reklam för banken.
50:tal?
 

Bild 4144
Munkedals Centralstation!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4387
Munkedals Centralstation.

Foto: Oscar Färdig

Bild 4137
Munkedals Centralstation!
Här en bild från Munkedal tagen 1905 föreställande svensk trupp som skall resa mot Norge.
Dessbättre blev det inget krig!
Fotograf är Oscar Jonasson Krokstad.
Syskonen Oscar, Anna och Anders Jonasson bedrev fotoateljé I Krokstad (Hedekas).
Foto: Oscar Jonasson
Bilden äges av Anders Bäck  Bollebygd

Bild 4139
Munkedals Centralstation!
Foto: ?
Bilden äges av Birgit Lindbom
Bilden äges av Hans-Ove Blomqvist
Bild 156
Munkedals Centralstation!
Foto: ?
Bilden äges av Hans-Ove Blomqvist
Bilden äges av Sven Karlsson
Bild 164
Munkedals Centralstation!
Bilden tagen från Vadholmen!
Foto: ?
Bilden äges av Sven Karlsson
Foto: Selma Sahlberg
Bild 277
Munkedals Centralstation!
Bilden tagen från sydost!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum
Foto: Selma Sahlberg
Bild 280
Munkedals Centralstation!
Bilden tagen från sydost!
Foto: Selma Sahlberg
Bilden äges av Munkedals Hembygdsmuseum

Bild 4233
Första vägbulten demonstreras vi Munkedals station.
På bilden ses major Asplund, chef för V o V.
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 318
Vägbygge på Stationsvägen. (Tack Björn)
Foto: Oscar Färdig
Bilden äges av Kurt Färdig

Bild 4805
Munkedals Brandstation! 1945!
Brandchef polisman Hansson, brandchef plåtslagare Johansson!
Brandmän främre raden: Gunnar Andersson Kvistrum, Eskil Torsell Karlstorp, Rune Nilsson Stationen, Gerhard Andersson Stationen och Anders Thorin Lilla Foss!
Andra raden: Martin Thorin Vadholmen, Otto Winblad Lilla Foss, Gösta Johansson Stationen, Harry Nilsson Stationen, Östen Hedlund Lilla Foss, Gösta Johansson Kvistrum, Karl-Gunnar Blomqvist Kvistrum och Gösta Torén Lilla Foss!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 161
Nordbergska stiftelsens slöjdskola!
Byggnaden uppfördes 1914 och användes under första världskriget som förläggning och kallades då för "kasernen"! Brann ner 14 januari 1957!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4230
Nordbergska stiftelsens slöjdskola!
Byggnaden uppfördes 1914 och användes under första världskriget som förläggning och kallades då för "kasernen"! Brann ner 14 januari 1957!

Foto: Oscar Färdig

Bild 4219
Första bussen i Munkedal.
Chaufför Johan Hansson
(Bussjohan).
Bussen gick till Stallmyren norr om Munkedal!
Foto: Oscar Färdig
Buss till Stallmyren i Munkedal Foto: Oscar Färdig
Bild 35
Första bussen i Munkedal. Bussen gick till Stallmyren norr om Munkedal!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 223
En av de första bussarna i Munkedal.
Chaufför Johan Hansson (Bussjohan) och bak i bussen Clary Hansson!
Foto: Oscar Färdig
Foto: Oscar Färdig
Bild 163
Sohlbergs trävarufirma! 1950-talet
Foto: Oscar Färdig

Bild 4002
Stationsområdet med
Sohlbergs trävarufirma!
Foto: Oscar Färdig

Bild 4773
Personal och ägare vid Munkedals snickerifabrik
Foto: Oscar Färdig

Bild 4771
Personal och ägare vid Munkedals snickerifabrik.
Hjalmar Sohlberg i mitten.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4774
Sohlbergs.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4775
Personal och ägare vid Sohlbergs såg vid Åtorp.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4379
Munkedals Snickerifabrik. Vadholmen till vänster.
Foto: ?
 
Bild 4707
Hjalmar Sohlbergs på sin Raleigh.
Foto: Oscar Färdig

Bild 4382
Monarkhuset. På 50-60 talet var här cykelaffär, innehavare N. Kallin.
Här är idag pizzeria och mäklare.
Från v. Hermansson. Från höger Ture Fredriksson,
Sigvard Blomqvist
Foto: Lilly Blomqvist

Bild 4759
Monarkhuset. På 50-60 talet var här cykelaffär, innehavare N. Kallin.
Här är idag pizzeria och mäklare.

Foto: Oscar Färdig

Bild 4111
Flygfoto över centrum.
Man kan se Konsum och Gertruds bageri. Huset där Blomqvist bageri är i dag är inte byggt. Till vänster på gärdet ligger idag Centrumhusen.
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed
 

Startsidan